Different biophysical topics

Agregacja limitowana dyfuzją

W przygotowaniu.

Niestabilność Rayleigha-Taylora

Niestabilność Rayleigha – Taylora to ciekawe zjawisko fizyczne, które zachodzi na granicy faz cieczy o różnych gęstościach w momencie, gdy jedna z nich jest “wstrzykiwana” w drugą. Zainteresowanych odsyłaam do angielskojęzycznej Wikipedii - można poczytać o zjawisku...

Potasowy kanał jonowy Kv 1.2 bramkowany napięciowo

Białka to maestria ewolucyjnej inżynierii genetycznej. Życie katalizowane jest przez białka – nie ma ani jednej czynności / reakcji / funkcji wykonywanej przez organizmy żywe bez udziału białek. Z innego punktu widzenia – białka to maszyny działaj...