Potasowy kanał jonowy Kv 1.2 bramkowany napięciowo

Białka to maestria ewolucyjnej inżynierii genetycznej. Życie katalizowane jest przez białka – nie ma ani jednej czynności / reakcji / funkcji wykonywanej przez organizmy żywe bez udziału białek. Z innego punktu widzenia – białka to maszyny działające w skali nano – maszyny o zbudowaniu których śniliśmy od czasu, kiedy istnienie atomów stało się naukowym faktem. Pierwsze, nieudolne i krótko trwające nano-maszyny są obecnie budowane – daleko im jednak to wielozadaniowości, efektywności, selektywności białek. W poniższym artykule przybliżę trochę funkcjonowanie bardzo wąskiej klasy białek, zwanych kanałami jonowymi. Skupię się przy tym na KV1.2 – bramkowanym napięciowo kanale potasowym (grupa tych kanałów dorobiła się nawet stron na Wikipedii). Działanie tych kanałów (w każdej sekundzie naszego życia miliony z nich otwierają się, zamykają, inaktywują) ma związek z faktem, że zmiany stężenia jonów w między dwoma stronami błon komórkowych są w organizmach wykorzystywane do propagowania potencjałów czynnościowych, które warunkują wydzielanie neurotransmiterów, stabilizowanie rytmu bicia serca, wydzielanie insuliny, skurcze mięśni i kontrolowanie objętości komórek i wiele innych

proces

![kanal](kV1.2.jpg)
![kanal](render-1024x588.jpg)