Gauge R&R metodą średnich i rozstępów

Przedstawiam artykuł na temat metody wyznaczania gauge R&R metodą średnich i momentów. W artykule starałem się krok po korku rozpisać i wytłumaczyć na jakiej zasadzie oblicza się poszczególne wskaźniki i skąd biorą się następujące po sobie formuły. Podczas pracy korzystałem z kilku fantastycznych źródeł, min.:

  • Measurement system analysis, Fourth Edition, AIAG
  • Using ranges to estimate variability, William H. Woodall, Douglas C. Montgomery
  • Introduction to statistical quality control, 6th edition, D. Montgomery

Załączam również plik Mathcada, który wylicza stałe, potrzebne w R&R jeżeli używamy zakresów “niepokrytych” przez standardowe tabelki. Tabelka ze stałymi w Excelu również w załączeniu.

Załączniki: