Stała odciążająca d2*(m,g)

W obliczeniach GRR metodą średnich i rozstępów przydaje się stała d2(m,g), zależna od ilości podgrup g i ilości próbek w podgrupie m, wspomniana w manualu AIAG, jak również w postach na mojej stronce (nazywam ją stałą odciążającą, ponieważ wchodzi ona w skład jednego z nieobciążonych estymatorów odchylenia standardowego, przez to pojawia się również w tematach związanych ze wskaźnikami zdolności procesu). W manualu AIAG jej wartości są podane w tabelce, (na bazie podręcznika którego bezskutecznie poszukuję) dla maksymalnej ilości 20 pomiarów w podgrupie i 20 podgrup oraz dla przypadku granicznego nieskończenie dużej ilości podgrup. Na własny użytek postanowiłem wyznaczyć sobie wartości tej stałej dla nieco szerszego zakresu m i g. Obliczenie wymagają numerycznego rozwiązywania całki podwójnej w granicach z +/- nieskończonością i są czasochłonne (przynajmniej dla netbooka). Poniżej załączam obliczone d2(m,g) dla m = od 2 do 114, g = od 1 do 200. W miarę posiadania wolnej mocy obliczeniowej, poprowadzę obliczenia dalej do m = 1000...