Najbardziej irytujące pytania o Javę

Kolekcja mało intuicyjnych i uporczywie trudno zapamiętywalnych aspektów języka Java

The most annoying Java related questions

Below is my personal list of most annoying Java related questions, answers for which I found difficult to memorize, or I perceived as strange or non-intuitive when I asked them myself.

I am making this list to save on googling time and to peek occasionall...